Hem Produkter Företaget Kontakt FAQ Nyheter In english Suomeksi en francais
Kostnads-
effektivitet
Kontinuitet
Livslängd

 
 

Vår skräddarsydda lösning för kloridskydd på betongkonstruktioner

För nybyggnadsobjekt utreder vi den planerade livslängden och tidsschemat för kommande reparationer samt kartlägger miljöförhållandena och den framtida kloridbelastningen på objektet. Därefter beräknar vi halterna för den kopparblandning som objektet behöver och levererar produkten till betongstationen som blandar betongen.
För reparations- och ytbeläggningsobjekt analyserar vi de utförda kloridtesterna och beräknar blandningsförhållandena för bruket enligt analyserna och kundens önskemål. Bruket kan vara normalt cementbaserat bruk för handpåslag eller sprutning. Tillblandningen sköts av tillverkaren separat för varje arbetsplats.

De viktigaste proven och undersökningarna

VTT:
Kopparbruksbeläggning2012
Bildning av galvaniskt element2010
Fältprov för DuraInt2009 →
Effekter av Cu på vattenlösligheten för klorider2008
UV-test2000
Kopparlöslighet i betong1999
 

Helsingfors universitet:
Sura miljöer/pH3, svavelsyra1999
Simbassängsförhållanden1999


Säkerhetsdatablad för kopparpulver (SE) >>
   

References


custone referenssit
   
   

Här finns några exempel. Vi svarar gärna:

Drägsby bro N, Nylands NTM-central
Munkby korsningsviadukt N, Nylands NTM-central

Kantbalksreparationen på dessa två broar gjordes med formgjutningsteknik. Ca. 40mm av den gamla betongen avlägsnades och ersattes med IT-betong C35/45-3, förstärkt med Custone-kopparpulver. Custone har utvecklat denna metod som ger betongen en ny stark yta och binder inträngande klorider. Arbetet utfördes av Destia Oy.

Ingå fiskehamn, Ingå kommun

I samband med renoveringen av fiskehamnen valdes den mest kloridkorrosionsutsatta delen av piren. Här gjordes med Custone-metoden en ny brygga och pirkant. Meningen är att på detta sätt få en mer hållbar och långlivad pir. Insinööritoimisto Matti Pitkälä planerade och Suomen Vesirakennus Oy utförde arbetet.

Ukonsilta, Mänttä, Birkaland NTM-central

Brobalkarnas eftergjutning och yta, broplattans övre hörn längs hela bredden samt övre delen av takfotsbrädan förnyades med Custone-kopparpulver. Eftersom bron utrustas med en speciell rörelsefog borde de nya konstruktionerna inte utsättas för kloridbelastning. Custone-metoden har använts för både gjutning och arbeten utförda med sprutbetong. Arbetet utfördes av Ins. tsto VM Suomalainen.

Bro vid Kyrå älv, Korsholm, Södra Österbottens NTM-central

I samband med annan renovering av bron reparerades de mest korrosionsangripna ställena med betong i vilken man tillsatt Custone-kopparpulver. På detta sätt försöker man garantera brons funktionsduglighet för de följande 20 åren. Som huvudentrepenadör var Andament Oy.


Härkämäki undergång / Egentliga-Finlands NTM-central / nya kantbalkar

Ratakatu bro, Kotka / Kaakkois-Suomen NTM-keskus / mitt- och kantbalkar

Lovisa U-1740 / YIT / reparation av expansionsfogar och kantbalkar

Niinisalo / Egentliga-Finlands NTM-central / Ny IT-betongyta på pelare

Honkimäki bro, Lapua / Södra-Österbottens NTM-central / Förstärkning och ny yta på stödpelare

Vihtisvägens bro / Helsingfors stad / nya kantbalkar / Kloridskydd med Custone-metoden.

Fredrikhamns broar / Trafikverket /S19 T2 pelare samt S21 och S 23 nya kantbalkar / Kloridskydd med Custone-metoden.

Reunapalkkine uusinta sillassa Custone menetelmä
Bilden: En ny kantbalk under konstruktion.

   
   
   
Oy Custone Ltd        Ilmattarentie 13, 00610 Helsinki        www.custone.fi